Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Preskúšajte svoje vedomosti na slepej mape

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Preskúšajte svoje vedomosti na slepej mape

Vážení rodičia, milí žiaci,

na konci tohto textu sa nachádza odkaz na Kvíz – Slepá mapa Slovenska, ktorého cieľom  je prehĺbenie a overenie vedomostí o Slovensku.

Kvíz zdarma škole poskytla spoločnosť Sorger.sk. Je vytvorený na základe osnov 8. a 9. ročníka ZŠ v predmete geografia.

Vedomosti si žiaci môžu otestovať až v troch rôznych oblastiach – mestá, povrch (nížiny, kotliny, pohoria) a vodstvo (rieky, vodné nádrže, kúpele) Slovenska. Slepé mapy sú dostupné vo farebnej reliéfnej verzií a v klasickej bielej slepej mape. Vďaka rôznym stupňom obtiažnosti je kvíz užitočný aj pre nižšie ročníky na testovanie a prehlbovanie vedomostí o geografii Slovenska.

Prajeme Vám príjemné chvíle pri overovaní svojich zemepisných poznatkov.

Odkaz na kvíz: https://www.sorger.sk/skoly/kviz-slepa-mapa-slovenska