Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Testovanie deviatakov T9

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Testovanie

Termín

Predmet

   

T9 riadny termín

6. 4. 2022 (streda)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

  

T9 náhradný termín

21. 4. 2022  (štvrtok)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

  

Oznam týždeň pred testovaním T 9,  6. apríl 2022

  1. Pre testovaných žiakov 9.ročníka

Dňa 6. apríla 2022 v stredu idú žiaci 9. ročníka po testovaní T9 domov. Žiaci sú hromadne odhlásení z obedov.  Záujemcovia o stravu sa môžu na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne osobitne.

  1. Pre žiakov 2. stupňa

Žiaci 2.stupňa majú dňa 6. apríla 2022 v stredu z dôvodu T 9- 2022 organizačné voľno. Žiaci sú hromadne odhlásení z obedov. Záujemcovia o stravu sa môžu na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne osobitne.

Vedenie školy

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9)

  1. Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra(v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách  s vyučovacím jazykom ukrajinským).
  2. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
  3. Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie

Výsledky v T9 v jednotlivých rokoch

Výsledky testovania v školskom roku 2020/2021: Testovanie T9 sa z dôvodu opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu, neuskutočnilo.

Výsledky testovania v školskom roku 2019/2020: Testovanie T9 sa z dôvodu opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu, neuskutočnilo.

 Výsledky testovania v školskom roku 2018/2019: 

 MatematikaSlovenský jazyk
Priemer SR63,1%62,3%
Priemer ZŠ Dunajská Lužná70,5 %63,7%

Najúspešnejší žiaci:

Poradové čísloMenoTriedaMAT %SJL %
č.1Ugra Ivan9.A10093,3
č.2Vicena Michal9.A100 
č.3Vozár Eliáš 9.A100 
č.4Vozárová Veronika9.A10096,7
č.5Ďuriš Michal9.A96,790
č.6Ertinger Samuel9.A96,7 
č.7Lomjanská Aneta9.B96,790
č.8Platek Bruno 9.B96,7 
č.9Kučera Martin9.C96,7 
č.10Rudý Jakub9.C96,7 
č.11Tytykalo Tomáš9.C96,7 
č.12Šurka Matej9.A93,3 
č.13Jurčíková Slavomíra9.B93,3 
č.14Nowicki Sebastian9.B93,393,3
č.15Alexy Tomáš9.C93,3 
č.16Mosný Tim9.C93,3 
č.17Pavelková Eva9.C93,3 
č.18Baláž Michal 9.C 93,3