ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Riaditeľské voľno

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

 18.5. 2022 (streda) – T 5

    6.4. 2022 (streda) – T 9

Iný neočakávaný dôvod môže byť  havária vodovodného, kanalizačného systému v budovách, havária kúrenia  alebo chrípková epidémia, prípadne metodický deň zamestnancov.