Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Bezpečnejšia škola

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Bezpečnejšia škola

„Vážení rodičia,

udalosti, ktoré rezonujú v spoločnosti a v médiách v súvislosti s bezpečím našich detí, násilia na sociálnych sieťach, v rovesníckych konfliktoch a pod. ani nás nenechávajú ľahostajnými. Vedenie našej školy, jej pedagogickí a odborní zamestnanci chcú v čo najväčšej miere pomôcť pri vytváraní korektných vzťahov na všetkých úrovniach.

Vážení rodičia, pokiaľ máte aj malé podozrenie, že by sa voči  Vášmu dieťaťu alebo jeho kamarátovi – kamarátke ubližuje akoukoľvek formou, budeme vďační, keď to prekonzultujete s našimi pedagógmi, prípadne školskou psychologičkou. Chceme prispieť k tomu, aby škola bola pre všetkých bezpečnejšia, či už v osobných kontaktoch, ale aj v komplikovanom online prostredí. Pokiaľ o probléme nevieme, nedokážeme ho riešiť.“

                                                     Vedenie ZŠ Dunajská Lužná