Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Maksík

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Maksík

Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do matematickej súťaže MAKSÍK. Je to celoročná matematická súťaž určená pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. 

Tento školský rok sa žiaci 2. – 4. ročníka na súťaž prihlasovali individuálne. Riešenia jednotlivých úloh 1. kola žiaci vypĺňali elektronicky, ktorých zadania mali zverejnené na stránkach súťaže www.maksik.sk.

Termíny jednotlivých kôl, ktoré žiakov ešte čakajú, sú zverejnené na stránke https://maksik.sk/kalendar/.

Každému žiakovi, ktorý sa do súťaže prihlásil, želáme veľa úspešných riešení.

                                                                                                 Mgr. Eva Lauková