Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Literárna súťaž v love slov SLOVO

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Literárna súťaž v love slov SLOVO

     Vydavateľstvo učebníc Orbis Pictus Istropolitana 6.júna 2024 ocenilo v Bratislave víťazov

  9. ročníka literárnej súťaže v love slov SLOVO 2023.

     Stovky textov žiakov základných a stredných škôl posudzovala odborná porota, ktorej predsedal Peter Juščák, spisovateľ a predseda Asociácie spisovateľov Slovenska.

 „Básne a poviedky súťaže Slovo 2023 sa opäť uchádzali o čitateľskú pozornosť, chceli podať správu o svojom malom svete, ktorý je neodňateľnou súčasťou toho veľkého,“ hodnotí Juščák. „Stretávame sa s celkom prvými, ale aj zrelšími pokusmi popísať najbližšie okolie, rodičov, spolužiakov, učiteľov. Vyspelejší a zručnejší sa pokúsili stvárniť zložitejšie vzťahy dospievania a dotykov s okolím,“ dodal k výberu pozoruhodných textov, pri ktorom porota postupovala tradičným spôsobom. „Hodnotili sme originalitu textu, nápadu, štylistickú zručnosť, autorskú obrazotvornosť, posolstvo textu. V prípade textov, ktoré spĺňali vyššie kritériá, hovoríme asi o dvadsiatke prác,“ poznamenáva Juščák k 9. ročníku súťaže, v ktorom sa pisatelia zamýšľali nad otázkou „Chcete žiť ako vaši rodičia?“.

     A my máme pre Vás dobrú správu a tou je, že z našej školy nás úspešne reprezentovala žiačka 4.E triedy Juliana Báhidská, ktorá sa so svojim beletrizovaným životopisom (Ne)malá bicistka umiestnila v I. kategórii  na krásnom 1. mieste.

Julkin víťazný text si môžete prečítať na: https://slovo.orbispictus.sk/portfolio/ne-mala-bicistka/

Julke touto cestou srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

                                                                                                                   PaedDr. Jana Petrová