Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

IT fitness test – 13. ročník

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

IT fitness test – 13. ročník

Naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa zapojili do najväčšieho bezplatného testovania digitálnych zručností na Slovensku a v krajinách V4. Žiaci siedmeho ročníka si vyskúšali demo verziu IT fitness testu. Test sa skladal z piatich častí, obsahoval úlohy z internetu, bezpečnosti a počítačových systémov, komplexných úloh, kancelárskych nástrojov, pomocných nástrojov a sociálnych sietí. Priemerná úspešnosť našej školy je 58%. V dvanástom ročníku dosiahlo Slovensko priemernú úspešnosť 58,17% a obsadilo prvé miesto. Testovanie trvá do októbra 2024 a môžete si vyskúšať vaše digitálne zručnosti aj vy (https://itfitness.eu/sk/).

Mgr. Érseková Eva