ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Pedagogickí zamestnanci ZŠ

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pedagogickí zamestnanci ZŠ

Adámeková Martina, Mgr.

Adámeková Martina, Mgr.

slovenský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk

martina.adamekova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Ambrusová Katarína, Mgr.

slovenský jazyk, dejepis

katarina.ambrusova@zsdunajskaluzna.sk

Báhidská Zuzana, PaedDr.

Báhidská Zuzana, PaedDr.

učiteľstvo pre 1. stupeň, anglický jazyk

zuzana.bahidska@zsdunajskaluzna.sk

Baková Alena, Mgr.

Baková Alena, Mgr.

matematika, biológia

alena.bakova@zsdunajskaluzna.sk

Balážová Andrea, Mgr.

Balážová Andrea, Mgr.​

špeciálna pedagogika

andrea.balazova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Barešová Romana, Mgr.​

slovenský jazyk, ruský jazyk

romana.baresova@zsdunajskaluzna.sk

Blaho Ján, Mgr.

Blaho Ján, Mgr.

katolícka teológia

jan.blaho@zsdunajskaluzna.sk

Brodzianska Barbora, Mgr.

Brodzianska Barbora, Mgr.

výtvarná výchova

barbora.brodzianska@zsdunajskaluzna.sk

Mgr.Ceizelová Martina, Mgr.

Ceizelová Martina, Mgr.

učiteľstvo 1.stupeň, politológia, doplňujúce pedagogické štúdium

martina.ceizelova@zsdunajskaluzna.sk

Cinová Mária, Mgr.

Cinová Mária, Mgr.

anglický jazyk

maria.cinova@zsdunajskaluzna.sk

Čúzyová Jana, Ing.

Čúzyová Jana, Ing.

učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na stredných školách, slovenský jazyk a literatúra

 jana.cuzyova@zsdunajskaluzna.sk

Drmelová Jana, Mgr.

Drmelová Jana, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň, špeciálna pedagogika

 jana.drmelova@zsdunajskaluzna.sk

Ďurošová Helena, Mgr.

Ďurošová Helena, Mgr. ​

slovenský jazyk

helena.durosova@zsdunajskaluzna.sk

Érseková Eva, Mgr.

Érseková Eva, Mgr.

dejepis, archívnictvo, informatika

eva.ersekova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Filipová Ivana, Mgr.​

učiteľstvo pre 1.stupeň

ivana.filipova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Franková Jarmila,Mgr.​

slovenský jazyk, občianska náuka

jarmila.frankova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Futejová Mária, Mgr. ​

náboženská výchova

maria.futejova@zsdunajskaluzna.sk

grafika: pan

Haizer Lukáš , Mgr.

manažment, informatika

lukas.haizer@zsdunajskaluzna.sk

Hatalová Ľudmila, Mgr.

Hatalová Ľudmila,Mgr ​

slovenský jazyk, anglický jazyk

ludmila.hatalova@zsdunajskaluzna.sk

Hubáčová Ivana, Mgr.

Hubáčová Ivana, Mgr.

nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk

ivana.hubacova@zsdunajskaluzna.sk

Jakubcová Mária,Mgr.

Jakubcová Mária,Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň

maria.jakubcova@zsdunajskaluzna.sk

Jáchimová Soňa, Mgr.

Jáchimová Soňa, Mgr. ​

učiteľstvo pre 1.stupeň

sona.jachimova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Jančiová Zdenka, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň

Jašeková Gabriela, Mgr.

Jašeková Gabriela, Mgr.

matematika, chémia

gabriela.jasekova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Jurašiová Mariana, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň, hudobná výchova, etická výchova, špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo

mariana.jurasiova@zsdunajskaluzna.sk

Kalinová Eva, Mgr.

Kalinová Eva, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň, ruský jazyk

eva.kalinova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Kisková Katarína, Mgr.

matematika, biológia

katarina.kiskova@zsdunajskaluzna.sk

Kišacová Adriana, Mgr.

Kišacová Adriana, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň

adriana.kisacova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Klátiková Oľga, Mgr.

náboženstvo

olga.klatikova@zsdunajskaluzna.sk

Kohútková Margita, Mgr.

Kohútková Margita, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň

margita.kohutkova@zsdunajskaluzna.sk

Kováčová Darina, Mgr.

Kováčová Darina, Mgr. ​

učiteľstvo pre 1.stupeň

darina.kovacova@zsdunajskaluzna.sk

Kozáková Andrea, RNDr.

Kozáková Andrea, RNDr.

biológia

andrea.kozakova@zsdunajskaluzna.sk

Kubišová Martina, Mgr.

Kubišová Martina, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň, anglický jazyk

martina.kubisova@zsdunajskaluzna.sk

Labis Jozef, Mgr.

Labis Jozef, Mgr.

telesná výchova, trénerstvo

jozef.labis@zsdunajskaluzna.sk

Lauková Eva, Mgr.

Lauková Eva, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 12. ročník - ruský jazyk / estetika

eva.laukova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Lukáčiková Martina, RNDr.

biológia - environmentalistika

martina.lukacikova@zsdunajskaluzna.sk

Luteránová Michaela, Ing.

Luteránová Michaela, Ing.

informatika, fyzika, technika

michaela.luteranova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Madarászová Barbara , Mgr.

anglický jazyk

barbara.madaraszova@zsdunajskaluzna.sk

Munka Radoslav, Mgr.

Munka Radoslav , Mgr.

telesná výchova, geografia

radoslav.munka@zsdunajskaluzna.sk

grafika: pan

Omasta Emil, Mgr.

telesná výchova

emil.omasta@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Opátová Darina, PaedDr.

telesná výchova, etická výchova

darina.opatova@zsdunajskaluzna.sk

Paľaga Peter, RNDr.

Paľaga Peter, RNDr.

geografia, etická výchova

peter.palaga@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Petrášová Zuzana, Mgr.

matematika, geografia

zuzana.petrasova@zsdunajskaluzna.sk

Petrová Jana, PaedDr.

Petrová Jana, PaedDr.

učiteľstvo pre 1.stupeň, etická výchova, špeciálna pedagogika

jana.petrova@zsdunajskaluzna.sk

Plačková Mária, Mgr.

Plačková Mária, Mgr.

matematika, chémia

maria.plackova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Pokorná Dagmar, Mgr.

hudobná výchova, ruský jazyk, anglický jazyk

dagmar.pokorna@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Polláková Mária, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň

maria.pollakova@zsdunajskaluzna.sk

Polláková Monika, Ing.

Polláková Monika, Ing.

učiteľstvo pre 1.stupeň

monika.pollakova@zsdunajskaluzna.sk

Rehák Radoslav, Mgr.

Rehák Radoslav, Mgr.

nemecký jazyk

radoslav.rehak@zsdunajskaluzna.sk

Rybárová Ľubica, PaedDr.

Rybárová Ľubica, PaedDr.

telesná výchova, branná výchova, etická výchova, anglický jazyk

lubica.rybarova@zsdunajskaluzna.sk

Slobodníková Iveta, PaedDr.

Slobodníková Iveta, PaedDr.

slovenský jazyk, dejepis

iveta.slobodnikova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Somodi Petronela, Mgr.

biológia

petronela.somodi@zsdunajskaluzna.sk

Šalaková Marcela, Mgr.

Šalaková Marcela, Mgr.

slovenský jazyk, etická výchova

marcela.salakova@zsdunajskaluzna.sk

Škrhová Jana, Mgr.

Škrhová Jana, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň, etická výchova

jana.skrhova@zsdunajskaluzna.sk

Štellerová Zuzana, Ing.

Štellerová Zuzana, Ing.

chémia

zuzana.stellerova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Tůmová Barbora, Mgr.

anglický jazyk

barbora.tumova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Violová Andrea, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň

andrea.violova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Vozárová Zuzana, Mgr.

učiteľstvo pre 1.stupeň, špeciálna pedagogika

zuzana.vozarova@zsdunajskaluzna.sk

Terézia Lucia Zambojová

Zambojová Lucia, Mgr.

anglický jazyk

lucia.zambojova@zsdunajskaluzna.sk