Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Pedagogickí zamestnanci ZŠ

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pedagogickí zamestnanci ZŠ

Adámeková Martina, Mgr.

Mgr. Martina Adámeková

učiteľ 2.stupňa, nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra

Telefón:
E-mail: martina.adamekova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Katarína Ambrusová

učiteľ 2.stupňa, slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Telefón:
E-mail: katarina.ambrusova@zsdunajskaluzna.sk

 

Báhidská Zuzana, PaedDr.

Zuzana Báhidská, PaedDr.

učiteľ 1. stupňa, anglický jazyk

Telefón:
E-mail: zuzana.bahidska@zsdunajskaluzna.sk

 

Balážová Andrea, Mgr.

Mgr. Andrea Balážová

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: andrea.balazova@zsdunajskaluzna.sk

 

Baková Alena, Mgr.

Mgr. Alena Baková

učiteľ 2.stupňa, matematika, biológia

Telefón:
E-mail: alena.bakova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Romana Barešová

učiteľ 2. stupňa, slovenský jazyk, ruský jazyk

Telefón:
E-mail: romana.baresova@zsdunajskaluzna.sk

 

Blaho Ján, Mgr.

Mgr. Ján Blaho

učiteľ 2.stupňa, náboženská výchova

Telefón:
E-mail: jan.blaho@zsdunajskaluzna.sk

 

Brodzianska Barbora, Mgr.

Mgr. Barbora Dujčíková Brodzianska

učiteľ 2.stupňa, výtvarná výchova

Telefón:
E-mail: barbora.brodzianska@zsdunajskaluzna.sk

 

Mgr.Ceizelová Martina, Mgr.

Mgr. Martina Ceizelová

učiteľ 1. stupňa, 

Telefón:
E-mail: martina.ceizelova@zsdunajskaluzna.sk

 

Cinová Mária, Mgr.

Mgr. Mária Cinová

učiteľ 2.stupňa, anglický jazyk, biológia

Telefón:
E-mail: maria.cinova@zsdunajskaluzna.sk

 

Čúzyová Jana, Ing.

Ing. Jana Čúzyová

učiteľ 2.stupňa, odborné ekonomické predmety, slovenský jazyk a literatúra

Telefón:
E-mail: jana.cuzyova@zsdunajskaluzna.sk

 

Drmelová Jana, Mgr.

Mgr. Jana Drmelová

učiteľ 1. stupňa, špeciálna pedagogika

Telefón:
E-mail: jana.drmelova@zsdunajskaluzna.sk

 

Érseková Eva, Mgr.

Mgr. Eva Érseková

učiteľ 2.stupňa, dejepis, informatika

Telefón:
E-mail: eva.ersekova@zsdunajskaluzna.sk

 

Kováčová Darina, Mgr.

Mgr. Darina Kováčová

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: darina.kovacova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Mária Futejová

učiteľ 2.stupňa, náboženská výchova

Telefón:
E-mail: maria.futejova@zsdunajskaluzna.sk

 

Mgr. Lukáš Haizer

učiteľ 2. stupňa, informatika, finančná gramotnosť

Telefón: 0918 777 656
E-mail: lukas.haizer@zsdunajskaluzna.sk

 

Hatalová Ľudmila, Mgr.

Mgr. Ľudmila Hatalová

učiteľ 2.stupňa, anglický jazyk

Telefón:
E-mail: ludmila.hatalova@zsdunajskaluzna.sk

 

Hečková Zuzana, Mgr.

Mgr. Zuzana Hečková

učiteľ 2.stupňa, sociálna práca

Telefón:
E-mail: zuzana.heckova@zsdunajskaluzna.sk

 

Hubáčová Ivana, Mgr.

Mgr. Ivana Hubáčová

učiteľ 2. stupňa, nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk

Telefón:
E-mail: ivana.hubacova@zsdunajskaluzna.sk

 

Jakubcová Mária,Mgr.

Mgr. Mária Jakubcová

učiteľ 1. stupňa

Telefón:
E-mail: maria.jakubcova@zsdunajskaluzna.sk

 

Jáchimová Soňa, Mgr.

Mgr. Soňa Jáchimová

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: sona.jachimova@zsdunajskaluzna.sk

 

Jašeková Gabriela, Mgr.

Mgr. Gabriela Jašeková

učiteľ 2.stupňa, matematika, chémia

Telefón:
E-mail: gabriela.jasekova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Mariana Jurašiová

učiteľ 1.stupňa so špecializáciou HV, etická výchova pre základné a stredné školy, špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre MŠ, vychovávateľstvo

Telefón:
E-mail: mariana.jurasiova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Nikola Kandrová

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: nikola.kandrova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Katarína Kisková

učiteľ 2. stupňa, matematika, biológia

Telefón:
E-mail: katarina.kiskova@zsdunajskaluzna.sk

 

Kišacová Adriana, Mgr.

Mgr. Adriana Kišacová

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: adriana.kisacova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Oľga Klátiková

učiteľ 1.stupňa, náboženská výchova

Telefón:
E-mail: olga.klatikova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Ivana Kováčová

učiteľ 1. stupňa

Telefón:
E-mail: ivana.kovacova@zsdunajskaluzna.sk

 

Kozáková Andrea, RNDr.

Andrea Kozáková, RNDr.

učiteľ 2.stupňa, biológia

Telefón:
E-mail: andrea.kozakova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Viktória Kozáková

učiteľ 1. stupňa

Telefón:
E-mail: viktoria.kozakova@zsdunajskaluzna.sk

 

Kubišová Martina, Mgr.

Mgr. Martina Kubišová

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: martina.kubisova@zsdunajskaluzna.sk

 

Labis Jozef, Mgr.

Mgr. Jozef Labis

učiteľ 2.stupňa, telesná výchova, fyzika

Telefón:
E-mail: jozef.labis@zsdunajskaluzna.sk

 

Lauková Eva, Mgr.

Mgr. Eva Lauková

učiteľ 1. stupňa

Telefón:
E-mail: eva.laukova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Martina Lukáčiková, RNDr.

učiteľ 2.stupňa, biológia

Telefón:
E-mail: martina.lukacikova@zsdunajskaluzna.sk

 

Luteránová Michaela, Ing.

Ing. Michaela Luteránová

učiteľ 2.stupňa,odborné technické predmety, informatika, fyzika

Telefón: 0911 290 042
E-mail: michaela.luteranova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Barbara Madarászová

učiteľ 2. stupňa, anglický jazyk

Telefón:
E-mail: barbara.madaraszova@zsdunajskaluzna.sk

 

Mgr. Martina Maniurová

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: martina.maniurova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Veronika Mészárosová

 

učiteľ 2.stupňa

Telefón:
Email:

veronika.meszarosova@zsdunajskaluzna.sk

 

Anna Minarovič, Bc.

učiteľ 2.stupňa, anglický jazyk

Telefón:
E-mail: anna.minarovic@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

M.A. Mária Miškovová

učiteľ 2.stupňa

Telefón:
E-mail: maria.miskovova@zsdunajskaluzna.sk

 

Munka Radoslav, Mgr.

Mgr. Radoslav Munka

učiteľ 2. stupňa, geografia, telesná výchova

Telefón:
E-mail: radoslav.munka@zsdunajskaluzna.sk

 

grafika: pan

Mgr. Emil Omasta

učiteľ 2.stupňa, telesná výchova

Telefón:
E-mail: emil.omasta@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Darina Opátová, PaedDr.

učiteľ 1.stupňa, telesná výchova

Telefón:
E-mail: darina.opatova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Zuzana Petrášová

učiteľ 2.stupňa, matematika, geografia

Telefón:
E-mail: zuzana.petrasova@zsdunajskaluzna.sk

 

Petrová Jana, PaedDr.

Jana Petrová, PaedDr.

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: jana.petrova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Katarína Pipíšková

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: katarina.pipiskova@zsdunajskaluzna.sk

 

Mária Plačková

Mgr. Mária Plačková

učiteľ 2. stupňa, matematika, chémia

Telefón: 02/459 80 229
E-mail: maria.plackova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Vladimíra Plešovská

učiteľ 1. stupňa

Telefón: 02/459 80 229
E-mail: vladimira.plesovska@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Mária Polláková

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: maria.pollakova@zsdunajskaluzna.sk

 

Polláková Monika, Ing.

Ing. Polláková Monika

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: monika.pollakova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Dagmar Pokorná

učiteľ 2. stupňa, hudobná výchova, ruský jazyk

Telefón:
E-mail: dagmar.pokorna@zsdunajskaluzna.sk

 

Rybárová Ľubica, PaedDr.

Ľubica Rybárová, PaedDr.

učiteľ 2.stupňa, anglický jazyk

Telefón:
E-mail: lubica.rybarova@zsdunajskaluzna.sk

 

Slobodníková Iveta, PaedDr.

Iveta Slobodníková, PaedDr.

učiteľ 2. stupňa, slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Telefón:
E-mail: iveta.slobodnikova@zsdunajskaluzna.sk

 

Šalaková Marcela, Mgr.

Mgr. Marcela Šalaková

učiteľ 2.stupňa, slovenský jazyk a literatúra, etická výchova

Telefón:
E-mail: marcela.salakova@zsdunajskaluzna.sk

 

Škrhová Jana, Mgr.

Mgr. Jana Škrhová

učiteľ 1.stupňa

Telefón:
E-mail: jana.skrhova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Petronela Šomodi

učiteľ 2. stupňa,biológia

Telefón:
E-mail: petronela.somodi@zsdunajskaluzna.sk

 

Štellerová Zuzana, Ing.

Ing. Zuzana Štellerová

učiteľ 1.stupňa, chémia

Telefón:
E-mail: zuzana.stellerova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Barbora Tůmová

učiteľ 2.stupňa, anglický jazyk

Telefón:
E-mail: barbora.tumova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Andrea Violová

učiteľ 1. stupňa

Telefón:
E-mail:andrea.violova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Zuzana Vozárová

učiteľ 1.stupňa, špeciálny pedagóg pre 1.-9. ročník základnej školy,  sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Telefón:
E-mail: zuzana.vozarova@zsdunajskaluzna.sk