Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vedenie školy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Iveta Slobodníková

PaedDr. Iveta Slobodníková

riaditeľka školy

Telefón: 02/45980 229
0911 444 355
Fax: 02/45980 229
E-mail: iveta.slobodnikova@zsdunajskaluzna.sk

Konzultačné hodiny: Pondelok: 8:00- 15:00
(Pozn. – na návštevu v rámci konzultačných hodín sa treba vopred objednať telefonicky na sekretariáte školy (02/45980229).)

Kišacová Adriana, Mgr.

Mgr. Adriana Kišacová

zástupkyňa riaditeľky školy
pre 1. stupeň

Telefón: 0911 608 265
Fax: 02/45980 229
E-mail: adriana.kisacova@zsdunajskaluzna.sk

Konzultačné hodiny:
Utorok: 8:00- 15:00
(Pozn. – na návštevu v rámci konzultačných hodín sa treba vopred objednať telefonicky na sekretariáte školy (02/45980229).)

 

Mária Plačková

Mgr.Mária Plačková

zástupkyňa riaditeľky školy
pre 2. stupeň – pre prevádzkové záležitosti
a štatistické spracovanie údajov

Telefón: 02/459 80 229
Fax: 02/45980 229
E-mail: maria.plackova@zsdunajskaluzna.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 12:30 – 15:30
(Pozn. – na návštevu v rámci konzultačných hodín sa treba vopred objednať telefonicky na sekretariáte školy (02/45980229).)

Ing. Michaela Luteránová

Ing. Michaela Luteránová

zástupkyňa riaditeľky školy
pre 2. stupeň

Telefón: 02/459 80 229
0911 290 042
Fax: 02/45980 229
E-mail: michaela.luteranova@zsdunajskaluzna.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 8.00 – 15:00
(Pozn. – na návštevu v rámci konzultačných hodín sa treba vopred objednať telefonicky na sekretariáte školy (02/45980229).)

Katarína Blizniaková

Katarína Blizniaková

vedúca vychovávateľka ŠKD

Telefón: 02/459 80 229
Fax: 02/45980 229
E-mail: katarina.blizniakova@zsdunajskaluzna.sk

Konzultačné hodiny:
Streda: 10:30 – 11:30
(Pozn. – na návštevu v rámci konzultačných hodín sa treba vopred objednať telefonicky na sekretariáte školy (02/45980229).)