Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Oceňovanie žiakov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Oceňovanie žiakov

Koniec školského roka je tradične spojený s oceňovaním žiakov. Aj keď väčšinu školského roka sme strávili v domácom prostredí online vyučovaním, predsa sa nám podarilo zapojiť do rôznych súťaží.

Naši žiaci boli úspešní v okresných, krajských a celoštátnych súťažiach. Získaním rôznych ocenení tak reprezentovali svoje triedne kolektívy a našu základnú školu.

Samotné oceňovanie sme rozdelili na dve časti. Prvý stupeň získaval ocenenia ako prvý, po ňom si prišli prevziať ocenenia žiaci druhého stupňa. Veríme, že ceny spravili žiakom rovnakú radosť, ako sme sa my tešili zo žiackych úspechov.

Oceneným žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa síl a chuti zapojiť sa do rôznych súťaží, olympiád a získavať vynikajúce úspechy aj v budúcom školskom roku.

Kolektív pedagogických zamestnancov Základnej školy Dunajská Lužná