Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Mikuláš v škole

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Mikuláš v škole

V pondelok 6.decembra navštívil triedy 1.stupňa našej školy Mikuláš so svojím pomocníkom v podobe pani riaditeľky, aby všetkým dobrým deťom odovzdali pozornosť- balíček cukríkov. V každej triede deti milej návšteve zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku. Z niektorých tried už máme o tejto udalosti aj fotografickú dokumentáciu, v ktorej vidieť, že to bol pre všetkých zúčastnených príjemný deň.