Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Divadielko pre 1. stupeň

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Divadielko pre 1. stupeň

Jedna bodka, dve bodky, sú to sestry dvojbodky. Touto veselou pesničkou sa začínalo divadelné predstavenie pre našich žiakov prvého stupňa, ktoré sa uskutočnilo 3. 5. 2022 v tunajšom  MKS. Celý dej sa viazal na veselé príhody sestričiek – dvojičiek Danky a Janky, ktoré si veľmi rady vymýšľajú a domýšľajú rôzne bytosti a udalosti. Scéna bola jednoduchá, ale o to pútavejšia, s výbornými hlavnými predstaviteľkami, ktoré vťahovali deti priamo do deja rozprávky o Gevenduche. Je naozaj radosť stretnúť sa s takými milými postavičkami a vychutnať si pôvabné rozprávanie spisovateľky Márie Ďuríčkovej spojené s veselými pesničkami. Prostredníctvom divadelného predstavenia nenásilnou detskému vnímaniu prístupnou formou sa sprostredkovali príbehy dvojičiek, ale aj základné pravidlá správania v rodine, v škole a na verejnosti.

Pedagógovia I. stupňa.