Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Koľko lásky- poďakovanie za zapojenie sa do zbierky

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Koľko lásky- poďakovanie za zapojenie sa do zbierky