Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

„Lúka prečítaných kníh“

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

„Lúka prečítaných kníh“

V piatok 17. 2. 2022 sa žiaci tretieho ročníka stretli v telocvični, aby spoločne vyhodnotili projekt

„Lúka prečítaných kníh“ za prvý polrok šk. r. 2022/23.

Hlavným cieľom projektu  „Lúka prečítaných kníh“ je v prvom rade vzbudiť záujem žiakov tretieho ročníka o čítanie. V druhom rade je prečítať v danej triede za každý polrok čo najviac kníh a strán.

Ako to v prvom polroku dopadlo?

Dopadlo to výborne, pretože žiaci tretieho ročníka v prvom polroku prečítali spolu 549 kníh a 71 408 strán.

Aby sme deti motivovali a povzbudili k čítaniu aj v druhom polroku,  odmenili sme triedu s najväčším počtom prečítaných kníh, odmenili sme  v každej triede najaktívnejších čitateľov a malou sladkou odmenou sme povzbudili a motivovali každého žiaka k čítaniu aj v druhom polroku.

Tentokrát to dopadlo takto:

3. A – 155 prečítaných kníh, 20 425  strán

Naj čitateľka triedy: Laura Polláková

3. B – 75 prečítaných kníh, 12 572 strán

Naj čitateľ triedy: Tomáš Hutira

3. C – 93 prečítaných kníh, 12 530 strán

Naj čitateľ triedy: Matej Fencík

3. D – 74 prečítaných kníh, 7560  strán

Naj čitateľka triedy: Sofia Eliášová

3. E – 152 prečítaných kníh, 18 321 strán

Naj čitateľka triedy: Nina Pariči

Projekt „Lúka prečítaných kníh“ pokračuje aj v druhom polroku. Ďalšie vyhodnotenie nás čaká v mesiaci jún.

A aby bolo pre všetkých čítanie ešte prístupnejšie, môžu žiaci v druhom polroku čítať knihy aj prostredníctvom  digitálnej školskej knižnice KUBO EDU.

Digitálna knižnica je otvorená nonstop pre všetkých. Každý žiak si môže kedykoľvek a kdekoľvek otvoriť svoju obľúbenú knihu a začítať sa. Potrebuje len počítač, tablet alebo mobilný telefón a môže čítať doma, na výlete, na ceste do a zo školy, alebo počas nekonečného čakania na krúžky. S KUBO EDU si žiaci popri čitateľskej gramotnosti zlepšujú a osvojujú zároveň aj digitálne zručnosti a digitálnu gramotnosť.

Tak nech sa vám, milé deti, aj naďalej výborne číta.

Pani učiteľky sú na vás veľmi hrdé a tešia sa, že čítate!

PaedDr. Jana Petrová