Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vesmír očami detí

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vesmír očami detí

Žiaci 1. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“,
vyzývateľom ktorej bola Hvezdáreň v Hurbanove. Do 1. kategórie sme
vybrali najvydarenejšie práce, ktorých maximálny počet mohol byť iba
10. Budeme netrpezlivo očakávať, či niektoré z prác uspejú vo veľkej
konkurencii.

Mgr. Margita Kohútková