Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia,

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4.septembra 2023 nasledovne:

a/ o 8,00 hod.  sa slávnostné otvorenie pre žiakov  3. – 9. ročníka, ktorí majú kmeňové triedy v A, B, C, E bloku pôvodného areálu školy, uskutoční v areáli školy na Školskej ulici v priestoroch za školskou jedálňou. Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci presunú do tried, kde dostanú krátke informácie týkajúce sa nasledovného dňa.

b/ o 8,00 hod.  sa slávnostné  otvorenie pre žiakov 1.  – 2. ročníka, ktorí majú triedy v F bloku,  uskutoční v  F bloku na Košariskej ulici vedľa evanjelického kostola v jednotlivých  v triedach. Rodičia 1.ročníka majú povolený vstup do kmeňových tried svojich detí. Rodičia 2. ročníka do budovy z kapacitných  dôvodov nevstupujú.

c/ o 8,00 hod. sa slávnostné  otvorenie pre žiakov 2. ročníka, ktorí majú triedy  v MKS Dunajská Lužná,  uskutoční  v triedach.  Rodičia do tried z kapacitných dôvodov nevstupujú.

Tešíme sa na  spoločné stretnutie.  S pozdravom vedenie školy