Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Plavecký výcvik

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Plavecký výcvik

Každoročne sa žiaci tretieho ročníka zúčastňujú plaveckého výcviku. Tohto roku tomu nebolo inak. Od 13.05. do 24.05. 2024 si tretiaci vymenili triedy za bazén v X Bionic Sphere v Šamoríne. Plavci sa zdokonalili v technike plávania a plaveckých štýloch. Neplavci odstránili strach z vody a naučili sa základy plávania. Posledný deň bol pre deti najatraktívnejší. Súťaženie v bazénoch a tobogány boli pre nich ako odmena za celotýždňovú námahu a usilovnosť. Príjemné prostredie a milý personál prispeli k tomu, aby si deti okrem diplomov a nových skúseností odniesli aj pekné spomienky na plávanie.

Mgr. Darina Kováčová