Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

English Star  v našej škole

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

English Star  v našej škole

            Už tretí rok sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže English Star, ktorá sa konala 25. 4. 2024.

Súťažilo v nej 121 žiakov z našej školy. Deti si overili svoje vedomosti z anglického jazyka. Náročnosť úloh sa stupňovala z ročníka na ročník a vyskytli sa aj také úlohy a slovíčka, s ktorými sa žiaci ešte nestretli. Ale deti boli sústredené, disciplinované a snaživé. To sa odrazilo aj na výsledkoch.

100% úspešnosť dosiahlo 19 žiakov, čo je vynikajúci výsledok. 5 žiakov dosiahlo 99% a 63 žiakov sa umiestnilo s výsledkom do 90%.

Všetkých úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce v žrebovaní o ceny. Tešíme sa na budúci rok a veríme, že počet súťažiacich opäť narastie.

                                                                                   Mgr. Martina Kubišová

                                                                                   Mgr. Barbara Madarászová