Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Získali sme titul Unicef „Škola priateľská k deťom“ 

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Získali sme titul Unicef „Škola priateľská k deťom“ 

Po splnení stanovených podmienok v rámci projektu Unicef-Slovensko „Škola priateľská k deťom“ bol rovnomenný titul po zásluhe udelený aj našej základnej škole. Pod vedením koordinátorky Unicef v našej škole vzdelávacie aktivity absolvovalo celkom 204 detí, zorganizovali sme týždennú zbierku Jedno euro zo srdca pre deti vo vojnovej Ukrajine, deti šiesteho ročníka tvorili plagáty a urobili výstavku na podporu projektu Medzinárodný rodič. Získať daný titul je pre školy na Slovensku prestížnou záležitosťou. Nám sa to podarilo. Byť „Školou priateľskou k deťom“ je však zároveň stále prítomnou výzvou správať sa k deťom v rámci celého sveta priateľsky, všímať si ich životy a pokiaľ môžeme, nezabúdať pomáhať. Presne tak, ako sme sa o to s našimi žiakmi snažili tento školský rok.

Mgr. Dagmar Pokorná, koordinátorka Unicef v ZŠ.