Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Exkurzia v Národnej banke Slovenska v Bratislave

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia v Národnej banke Slovenska v Bratislave

V mesiaci september a október 2022 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili odbornej exkurzie v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Našim žiakom bolo pútavým spôsobom vysvetlené ako sme sa dopracovali k našej dnešnej mene na spoločnom európskom trhu. Interaktívna výstava „Od slovenskej koruny k euru“ im priblížila dôležité historické okamihy a medzníky vývoja našej meny. Žiaci sa dozvedeli detaily ochranných prvkov na eurových bankovkách. Krátky rozprávkový film o „Inflačnej a deflačnej príšere“ žiakov zaujal a svoje získané vedomosti si mohli potvrdiť v kvíze. Víťazi kvízu získali zaujímavé prezenty.

Na pamiatku dostali mincu, ktorú si mohli na mieste samy vyraziť. Z tejto exkurzie si naši žiaci odniesli množstvo zaujímavých poznatkov, informácií a zážitkov.

Ako poďakovanie, žiaci 4.C a 4.E pod vedením pani vychovávateľky Ľudky Jáchimovej, vyrobili návrhy bankoviek a ďakovný list.

Dňa 17. 10. 2022, Ing. Monika Polláková