Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Uzatvorenie chodníka k F bloku

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Uzatvorenie chodníka k F bloku

Vážení rodičia,

dávame Vám na vedomie, že od štvrtka 24.11.2022   začne  výstavba nového bloku školy – bloku G – pri bloku F. Zhotoviteľ stavby začne  navážať zariadenie k zariadeniu staveniska (oplotenie, bunky, soc. zariadenie atď.). Z bezpečnostných dôvodov  bude chodník medzi pôvodným areálom školy a blokom F  UZAVRETÝ min. do 31/12/2022.

Keďže bude uzatvorený aj zadný prístup zo Školskej ulice, žiaci, učitelia ako aj obyvatelia budú musieť počas výstavby využívať trasu cez Krížnu ulicu v smere  k evanjelickému kostolu a odtiaľ do F bloku.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Ing. Norbert Hudák                                                                                           PaedDr. Iveta Slobodníková

oddelenie investícií                                                                                                       riaditeľka školy

obecný úrad Dunajská Lužná