Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

„Byť FIT I.“

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

„Byť FIT I.“

Dňa 28. 2. 2023 sa vo všetkých štvrtých ročníkoch uskutočnila prednáška spracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom s názvom  

“Byť FIT I.”

Obsahom prednášky bola motivácia detí k zdravému životnému štýlu, pohybová aktivita, vplyv na formovanie zdravého sebavedomia, zlepšenie pamäti, koncentrácie a kreativity, rozvoj zodpovednosti za zdravie (denný režim, spánok, stravovanie), vplyv športovania na emócie detí, podpora tímového správania a triednej klímy.

Už počas prednášok mali žiaci priestor na debatu, ktorú s radosťou využili a kládli pani lektorke Ing. Zuzane Šutej zo spoločnosti MP Education, s.r.o. množstvo zvedavých otázok.

Kolektív učiteľov 4. ročníka