Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Turnaj v ruskom pexese

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Turnaj v ruskom pexese

Zakladateľ modernej pedagogiky Ján Amos Komenský sa okrem bohatého pokrokového učenia vo svojej dobe preslávil revolučným tvrdením „ŠKOLA HROU“. Populárnu spoločenskú hru PEXESO vymyslel český výtvarník Zdeněk Princ pred 58 rokmi. Spojením pexesa s hravou formou výučby žiaci 8. C  triedy na hodinách ruského jazyka postupne absolvovali vyraďovacie kolá v ruskom pexese až do februárového finále. Absolútnou víťazkou turnaja sa stala Nikita Krížová, druhá skončila Jasmina Mogut, tretí Jakub Štefek. Učenie podporené zdravou súťaživosťou v hravej atmosfére boli príjemným spestrením výučby ruského jazyka na našej škole.

Mgr. Dagmar Pokorná