Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Kurz korčuľovania v Hamikove

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kurz korčuľovania v Hamikove

V dňoch 3. 4., 4. 4 . a 12. 4. – 14. 4. 2023 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili na korčuliarskom kurze v hokejovej hale Hamikovo v Hamuliakove. Na kurz sa prihlásilo 77 žiakov z 3. A, 3. B, 3. C a 3. D triedy. Žiaci trénovali pod dohľadom profesionálnych tréneriek korčuliarskeho oddielu Kraso Hamikovo. Boli rozdelení do dvoch skupín – začiatočníci a pokročilí.

Každý tréning musí začať poriadnou rozcvičkou. Inak to nebolo ani na kurze. Žiaci sa v úvode hodiny na ľade poriadne rozcvičili a následne pokračovali v cvičeniach v skupinách. Začiatočníci sa najskôr naučili vstávanie, postoj, základné princípy pohybu na korčuliach a zastavovanie na korčuliach. Skúsenejší korčuliari sa zdokonaľovali v technike korčuľovania. Žiaci sa každou tréningovou hodinou zlepšovali. Všetci žiaci na konci kurzu dokázali v rámci svojich schopností korčuľovať cez celé klzisko. Za svoj výkon na ľadovej ploche boli žiaci odmenení medailou, diplomom a malou sladkosťou.  

Počas kurzu korčuľovania sa žiaci správali veľmi disciplinovane a slušne. Vzájomne sa na ľadovej ploche aj mimo nej podporovali a pomáhali si.  Ich správanie ocenili nielen pani učiteľky, ale aj trénerky krasokorčuľovania. Pani učiteľky sa tešia z výkonov svojich žiakov a aj s ohľadom na ich správanie sú na nich veľmi pyšné!

PhDr. Andrea Violová