Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Veľkonočné hľadanie pokladu v ŠKD 

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Veľkonočné hľadanie pokladu v ŠKD 

Nie je to klam, ani čary
sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce, každý dom!

Buďte verní starým zvykom
nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča
Vám líce slzou nezmáčal.

Kto rozum má – pochopí
slabúčko vodou pokropí.
Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.

Ešte vínko nie však moc
tak veselú Veľkú noc!

Veľká noc je odpradávna spätá s oslavovaním príchodu jari, teda prebúdzaním sa zeme a tešením sa z nového začiatku.

My pani vychovávateľky sme rady, keď sa nám naskytne príležitosť priblížiť deťom v ŠKD  tradície Veľkej noci. Keď si deti môžu samy niečo vyskúšať, vytvoriť, zmajstrovať a pritom zažiť. Keď im môžeme priblížiť tradície, zvyklosti, riekanky, vinše Veľkej noci, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie. A preto sme si pre deti vymysleli dňa 5. 04. 2023 veľkonočné hľadanie pokladu. Aktivity prebiehali v 4 oddeleniach. Deti v 1. oddelení mali za úlohu upliesť z prútia korbáč. V 2. oddelení mali na výkres vytvoriť (nakresliť, prilepiť napr. bavlnku, plast, papier) obrázok s veľkonočným motívom + vymyslieť veľkonočný vinš. V 3. oddelení mali z vystrihovačky oddeliť, prilepiť, zhotoviť zvieratká v stajni. Vo 4. oddelení museli deti viac premýšľať, lebo ich úlohou bolo vyriešiť náročnejšie hádanky, doplňovačky, čísla týkajúce sa Veľkej noci. A aby to deti nemali také jednoduché, tak sme si ich v oddelení poriadne premiešali nasledovným spôsobom. Každé oddelenie sa rozdelilo rovnako na 4 skupiny. Jedna skupina zostala v 1. oddelení, druhá odišla do 2. oddelenia, tretia do 3. oddelenia a štvrtá do 4. oddelenia. Takto sme mali v oddelení 4 skupiny a každá skupina bola z inej triedy, ale skupiny bojovali za svoje oddelenie. V oddeleniach prevládala príjemná atmosféra. Ani jedna skupina nechcela zaostať, deti sa snažili. Boli súťaživé, disciplinované, vedeli sa medzi sebou dohodnúť a bolo vidieť, že ich aktivity bavia. Jednoducho, každý chcel vyhrať.  Po vyriešení úlohy dostala každá skupina indíciu, ktorá im mala napovedať, kde sa poklad ukrýva.  Po získaní 4 indícií sa všetky oddelenia presunuli von na dvor a tam sa začalo „Hľadanie pokladu“. Deti veľmi rýchlo pochopili indície a poklad našli. To bolo veselosti, nakoľko poklad bol z čokolády a deti ho mohli zjesť. Potešilo nás, že sa nám aktivita podarila a deti boli spokojné.

Prajeme príjemné, veselé a zdravé sviatky.

Vaše pani vychovávateľky z E-bloku