Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.

Od Lucie do Vianoc je to presne 12 dní a podľa toho, aké tie dni boli, také mali byť aj mesiace v nasledujúci rok.

Stridží deň, aj tak sa kedysi hovorievalo sviatku sv. Lucie. Vtedy si ľudia mysleli, že je najdlhšia noc a vtedy majú zlé sily najväčšiu moc.

Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky a tradície. Je opradený viacerými legendami, ktoré dnes už možno ani nepoznáme. V predvečer Lucie ľudia jedávali cesnak, aby ich chránil pred zlom. Nesmeli sa vpúšťať do domu cudzie ženy, ani nič dávať, ba ani požičiavať. Dievčatá oblečené v bielych plachtách s pomúčenou tvárou chodili od domu k domu a vymetaním kútov vyháňali z domov strašidlá, zlých duchov, choroby a trápenie. Chlapci robili hrmot a buchot, aby sa zlé sily vyhli ich dedine.

Na našej škole taktiež dodržiavame tradície. Spoločne s Luciami sme sa snažili vymiesť nielen zlo, ale aj choroby zo všetkých našich tried, zborovní, ale aj z kancelárie p. riaditeľky.

Lucie navštívili aj p. starostu, kde tiež všetko poriadne vymietli.

p. vychovávateľka Mária Richterová