Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vianočný program pre 2. D

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vianočný program pre 2. D

Žiaci 6. B opäť navštívili svoju bývalú triednu učiteľku p. Jurašiovú a jej triedu 2. D. Pripravili si pre nich vianočné súťaže a zábavné úlohy. Druháčikom sa súťaženie páčilo, všetky úlohy vyriešili a dobre sa pri nich zabavili. A aké by to boli Vianoce bez darčekov? Šiestaci na to mysleli. V triede urobili zbierku hračiek a po dosúťažení obdarovali každého druháčika.

Myšlienka starších spolužiakov potešiť, zabaviť a obdarovať mladších žiakov svedčí o tom, že dobro, úcta, láska a radosť v detských srdiečkach má svoje pevné miesto. Veľké ĎAKUJEM žiaci 6. B, hlavne Lenka a Laura!

Lenka Leitnerová 6. B a Mgr. Jurašiová