Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Lesná škôlka v školskom klube detí

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Lesná škôlka v školskom klube detí

V dňoch 29. a 30. mája 2024 priletela do  školského klubu  vzácna návšteva v podobe krásnych dravcov a pánov sokoliarov Majstra Vagana.

Páni sokoliari deťom predstavili život v lese, jeho súčasť, dopad ľudského správania na lesy

a  svoje dravce.

Sovičky, sokoly a krásny majestátny orol sa preleteli po našich triedach a ukázali  deťom svoju krásu.

Srdečne ďakujeme pánom sokoliarom (mená doplníme) za zážitok a množstvo nových informácií!

                                                                                   Pani vychovávateľky ŠKD